Så här arbetar vi på herpeskollen.se

Behandla herpes på nätet – en bra idé!

Inte alla diagnoser kan ställas på nätet. Vissa sjukdomar behöver undersökas i fysisk vård, första gången, och herpes är en av dem. Har man diagnosticerats med mun- eller könsherpes kan man vid efterföljande utbrott få behandling via digital vård, eftersom man då kan vara säker på att man förskriver rätt behandling för rätt diagnos. För personer som fått herpes diagnostiserad av läkare tidigare så räcker anamnes för få rätt behandling.

I vår tjänst svarar du som patient på ett par medicinska frågor. Det är en god grund för en säker och snabb bedömning. Visar det sig att du har ett herpesutbrott skriver läkaren ut recept om du behöver - precis som din läkare på en fysisk vårdcentral skulle ha gjort.

När du söker vård hos oss sparar du tid för både dig och vårdpersonal. Ett besök hos oss kostar dessutom samhället ungefär en fjärdedel av ett fysiskt besök på vårdcentral – en bra idé helt enkelt.

Ibland har du faktiskt helt rätt!

Det är till och med så att du ganska ofta har rätt. Till exempel, i hela 90 procent av fallen där en kvinna med erfarenhet av urinvägsinfektion misstänker infektion i urinvägarna har hon rätt. Och det är verkligheten för alla diagnoser vi fokuserar på, de som gör sig allra bäst på nätet. Därför vågar vi vända på konceptet "gå till doktorn". Vi låter dig som patient söka den vård du anser mest passande för dina besvär.

Man med munsår ler med stor mun

”Det här måste gå att göra mer effektivt”

Våra vårdtjänster är skapade och utvecklade av läkare. Det var vår grundare och medicinskt ansvariga läkare Matilda Lundblad som efter många år på vårdcentral såg att vissa patientgrupper hade onödigt långa stunder i väntrummet. Hon såg också kollegor med för mycket administrativt arbete som tog tid från patienterna.

— Det här måste gå att göra mer effektivt, sa Matilda.

Sagt och gjort. Sedan 2016 har vi bedrivit vård med dina behov i fokus. Vi har jobbat för att du som patient ska få en effektiv vårdresa utan att tumma på säkerhet och kvalitet. Vi tycker också att det är viktigt att läkare gör det som läkare är bäst på – att ge vård!

Det ska vara enkelt att få rätt vård!

Kollarna.se är redan idag effektivast i branschen för de diagnoser vi jobbar med och vi jobbar ständigt med att göra våra tjänster bättre. Vi vill att våra kollar ska leverera vård som är lättillgänglig och jämlik för alla.

Det är viktigt att du ska känna dig bekväm och trygg i kontakten med oss. Har du synpunkter på vårt arbete får du gärna höra av dig. doktor@kollarna.se

Herpeskollen.se är registrerad som vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen (GDPR), patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Herpeskollen.se drivs av det svenska bolaget InnovDr AB 559059-3256.

InnovDr AB Grundat: 2016 VD: Matilda Lundblad Medicinskt ansvarig: Specialistläkare Matilda Lundblad Dataskyddsombud: Maria Gners mail: dataskyddsombud@doktor.se